Výukové programy    Programy na míru    Správa sítě    Nákupní podmínky    Kontakt

Specifické poruchy učení - dyslexie, dysortografie a dyskalkulie

Výukové programy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Od roku 1999 jsme v úzké spolupráci s odborníky v oblasti SPU vytvořili tři výukové programy pro děti se specifickými poruchami učení – a nejen pro ně. Tyto programy neustále rozvíjíme a zdokonalujeme. Programy ABC do školy 10.1DysCom 11.1 jsou určeny dětem s dyslexií a s dysortografií a také dětem, které mají obtíže při osvojování dovedností jako je čtení a psaní a při uplatňování gramatických pravidel i z jiných příčin než jsou specifické poruchy učení. Program Objevitel 11.1 je určen dětem s dyskalkulií a také dětem, které mají obtíže v matematice z důvodů jiných.

Úkoly v jednotlivých cvičeních ve všech programech jsou vždy uspořádány od nejjednodušších ke složitějším a cíleně krok za krokem vedou dítě k zvládnutí daného jevu či dovednosti. Programy jsou maximálně variabilní a široké a jsou dobrou pomůckou i pro děti bez speciálních potřeb, které dlouhodobě nebo krátkodobě potřebují cílenou výukovou podporu. Programy jsou ozvučeny a bohatě doplněny originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.

Programy nabízíme ve dvou variantách (obě varianty jsou ČASOVĚ NEOMEZENÉ):

·           serverová verze - program se nainstaluje na server do sdíleného adresáře, který je určen pro všechny uživatele. Pak už jen stačí na všech pracovních stanicích BEZ OMEZENÍ POČTU (žákovské PC, notebooky, tablety) připojených v síti k tomuto serveru vytvořit jeho zástupce na pracovní ploše a přes něj program spouštět,

·           verze pro jednotlivé počítače - program se instaluje na jednotlivé počítače (např. PC doma, notebook mimo pracoviště atd.).

Všechny programy jsou plně dotykové a lze je používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými Windows 7, 8 a 10.

 

Specifické poruchy učení v českém jazyce - dyslexie a dysortografie

 

ABC do školy 10.1 - pro stimulaci, reedukaci, výuku i diagnostiku předškolních a raně školních čtenářských a jazykových dovedností včetně rozvoje zrakového vnímání. Program je určen pro děti předškolního věku a žáky 1. a 2. třídy ZŠ.

 

DysCom 11.1 - výukový program pro dyslektiky a dysortografiky - a nejen pro ně - se zaměřením na rozvoj čtení, uplatňování gramatických pravidel a podporu zrakového vnímání. Program pokrývá většinu látky celého prvního stupně ZŠ, při reedukaci specifických poruch učení jej lze využít i na druhém stupni.

 

Specifické poruchy učení v matematice - dyskalkulie

 

Objevitel 11.1- Program je určen dětem s dyskalkulií a také dětem, které mají obtíže v matematice z nejrůznějších jiných důvodů. Cílovou skupinou jsou především žáci prvního stupně ZŠ, program však obsahuje i některá témata, která se probírají na počátku druhého stupně. Na druhém stupni ZŠ je možno program využít při reedukaci dyskalkulie, dále pak u dětí, které z důvodů speciálních vzdělávacích potřeb mají upraveny obsah a očekávané výstupy vzdělávání v matematice, u předškolních dětí pak pro rozvoj matematických představ.