Výukové programy    Programy na míru    Správa sítě    Nákupní podmínky    Kontakt

Nákupní podmínky

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pro realizaci obchodní transakce jsou zapotřebí tyto údaje: jméno (případně jméno organizace, IČ, DIČ a kontaktní osoba), adresa (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt.

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně.

Záruční lhůta

Na zakoupené programy se poskytuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. 

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kdy nelze zboží vůbec vrátit?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Podmínky a postup pro odstoupení od kupní smlouvy

·          Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů, pokud nebyl porušen původní obal a program s tímto licenčním číslem nebyl autorizován.

·          Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

·         Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

·         Odstoupení od kupní smlouvy spolu se zbožím a kopií faktury musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

·         Peníze za vrácené zboží (bez poštovného a balného) vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od oprávněného odstoupení od smlouvy.

·          Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení zde.

Reklamace

·         Reklamaci je možné uplatňovat pouze v záruční lhůtě.

·         K reklamaci je třeba předložit doklad o zaplacení (fakturu).

·         Reklamace bude vyřízena do 30 dnů.

Reklamační řízení se řídí obecně platnými předpisy Občanského zákoníku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dodací a platební podmínky

·         Způsob doručení: Českou poštou.

·         Způsob platby:

-          Faktura pro školská zařízení, PPP a podobné organizace. Objednaný program dodáváme společně s fakturou, kterou uhradíte ve lhůtě splatnosti (obvykle 14 dní).

-          Dobírka pro soukromé osoby.

·         Poštovné a balné: podle aktuálního ceníku.

·         Dodací lhůta: do týdne po obdržení objednávky.